faceJLLu

Política amb transparència

A Compromís Biar volem que el poble intervinga en els comptes locals. A la vella política li interessa la desafecció i el silenci veïnal per fer i desfer com li plaga. Nosaltres estem decidits a donar compte de tota l’activitat econòmica relacionada amb les actuacions municipals així com les despeses de les regidories i l’alcaldia. Per això, crearem un espai virtual on es publicaran totes les dades econòmiques perquè la gent de Biar puga controlar en què es gasten els seus diners. A més, de forma periòdica posarem en marxa l’Auditoria Veïnal perquè es puga fiscalitzar a fons els comptes municipals.

 

 

 

Fiscalitat sostenible i social

Compromís Biar té una prioritat: les persones. Per això tota acció política se centrarà en el benestar i la felicitat del poble. Els impostos municipals els dedicarem a incidir en el benestar del veïnat i ens comprometem a no gastar ni un euro en obres supèrflues que només aprofiten els polítics per a la foto. Introduirem totes les mesures legals per bonificar i declarar exempts els col·lectius més desafavorits de les càrregues fiscals. Ens assegurarem que l’IBI es regule en funció de les persones i no de l’herència dels valors cadastrals.

 • Impostos destinats al benestar social.
 • Bonificació fiscal per als col·lectius més desfavorits.
 • Revisió de l’IBI en funció de les persones i no del valor cadastral.
 • Fer que el Menjador Escolar estiga obert durant tot l’any per a famílies que estiguen en risc.
 • No treballarem amb bancs que desnonen a la gent.
 • Tramitació dels ajuts de la Llei de Dependència, què facilite les sol·licituds, a banda d’impulsar l’aplicació de la llei i de fer-ne un seguiment en l’àmbit municipal.
 • Col·laboració amb entitats i associacions de malalties mentals per previndre-les i atendre els afectats.
 • Incorporació dels criteris d’igualtat i conciliació de la vida laboral i familiar en la contractació pública de l’Ajuntament amb empreses.
 • Impulsar la Creació d’un Centre de Dia on els nostres majors puguen estar atesos. Volem que els nostres majors estiguen actius, siguen participatius i un Centre de dia pot ajudar a millorar la conciliació familiar.
 • Establir mesures efectives que fomenten el canvi de mentalitat de la ciutadania, perquè la igualtat siga efectiva de ple dret.

 

 

La participació i el Bon Govern

Fins ara ens hem conformat amb uns índex de democràcia basats en el vot cada quatre anys. A Compromís Biar anem més enllà i per això volem que la gent prenga el pols dels seus polítics contínuament. Volem i necessitem involucrar a la gent en el dia a dia local i fer de la gestió de l’Ajuntament una qüestió transversal. Per això crearem la Regidoria de Participació Ciutadana que s’encarregarà de gestionar i canalitzar la veu de la gent de Biar pel que fa a les actuacions de l’Ajuntament. Farem de Biar un poble participatiu i empoderat per a prendre decisions importants com determinar cap a on destinem els diners. No deixarem que l’autoritarisme i la vara del manar torne a governar-nos.

 • Creació de la Regidoria de Participació Ciutadana.
 • Pressupostos participatius.
 • Consultes populars per a decidir qüestions cabdals que afecten la població.
 • Foment de l’assistència a les sessions plenàries
 • Compromís per donar respostes als Plens municipals de forma immediata i no deixar al poble sense explicacions durant un mes.
 • Sotmetre a revisió popular el govern municipal cada any.

 

 

 

El futur del poble: estratègies

Durant molts anys l’Ajuntament de Biar ha fiat el futur de la seua gent a la inèrcia que la bombolla immobiliària dictava i als vicis de la vella política, subjugant qualsevol acció municipal a les subvencions. Però, sabem cap a on anem? A Compromís Biar ho tenim clar. Volem que Biar es convertisca en la joia turística del sud valencià. Gràcies a un pla de desenvolupament estratègic a mig termini, farem que Biar siga un exemple de gestió turística basada en el seu potencial cultural, natural,social i comercial.  Per això, encetarem un debat global entre totes les entitats locals i tot el veïnat per tal de concentrar esforços i dibuixar estratègies. Creiem en Biar i tenim clar quin poble farem.

 • Creació d’un pla de desenvolupament estratègic en el sector turístic, industrial i comercial.
 • Concreció d’un Poble de turisme cultural, natural, comercial i social
 • Promoció del turisme cultural de Biar mitjançant blogers, touroperadors, agències internacionals i fires de renom.
 • Activació d’estratègies de reclam per a les empreses que vulguen instal·lar-se a Biar.
 • Ajudes a les cooperatives agrícoles de Biar perquè siguen rendibles i generen més ocupació.
 • Reordenació de les directrius de seguretat ciutadana perquè la Policia Municipal no siga un obstacle per a la convivència entre els veïns.

 

 

 

Plans d’ocupació

Compromís Biar té una prioritat: el benestar social. Però amb un índex de desocupaió del 25% és impossible que el poble tire endavant. Per això, generar ocupació serà el nostre objectiu principal. A Biar ho tenim tot per a crear un futur digne per als nostres joves i evitar que agafen la maleta; de fet, necessitem tots els biaruts i biarudes al poble per tirar-lo endavant. Com ho farem?

 • Aprofitarem el teixit industrial i comercial de Biar per a generar ocupació.
 • Destinarem els superhàbits per generar plans d’ocupació i cursos de formació específica.
 • Executar un pla de dinamització laboral de la nostra població aturada.  (Emprenedoria, vivers d’empreses, micromecenatge)
 • Simplificar els tràmits per a rebre noves empreses als nostre poble. Proposem que tota la documentació necessària per a començar qualsevol empresa estiga simplificada al màxim i que es resolga amb la major rapidesa.
 • Impulsar el servei d’assessorament laboral i acadèmic per a garantir el futur dels jóvens del nostre poble.
 • Creació de beques d’investigació per als estudiants que tinguen com a objecte d’estudi elements relacionats amb la població.
 • Fomentar el cooperativisme com a una eina sostenible de creació de riquesa en comú.
 • Fer del nostre camp una terra fructífera on el minifundi proporcione la creació d’una marca de comerç local (oli, ametlles, vi, embotit, etc.) i on els salaris siguen justos.
 • Potenciar les Escoles de Vacances de Nadal, Pasqua i Estiu.
 • Ampliar l’oferta de l’Educació Permanent per Adults.
 • Fer cursos d’alfabetització digital.

 

 

 

Patrimoni artístic, cultural i natural

A Biar, desgraciadament, hem assistit a la degradació progressiva del nostre patrimoni artístic, cultural, natural i lingüístic. L’Ajuntament ha destinat els diners de les subvencions a destruir part de la fesomia tradicional de Biar sense el consens del poble. Cal posar en valor el nostre Patrimoni.  Necessitem valorar tot allò que hem heretat per respectar-ho i deixar-ho als nostres fills i filles tal i com hem rebut.

 • Fomentar i facilitar els estudis arqueològics de determinades zones.
 • Promocionar i facilitar la rehabilitació de cases del Centre històric.
 • Realització d’una guia didàctica del Patrimoni local, amb la col·laboració dels centres educatius, culturals, turístics i d’altres, per a poder tenir un dossier educatiu per als visitants de la localitat.
 • Facilitar la creació de rutes guiades tot aprofitant-nos dels recursos locals.
 • Programar visites nocturnes que dinamitzen l’hostaleria del poble.
 • Posar en marxa actuacions i teatralitzacions pel centre històric que generen visites turístiques i posen en valor el nostre passat.
 • Establir un sistema de neteja eficient dels carrers. Recollida del fem en condicions i solucionar la recollida selectiva per a plàstic, vidre i cartró. A banda, respectar el descans dels veïns.
 • Creació de zones verdes pel Centre Històric, substitució d’elements arquitectònics que generen brutícia a les cantonades. I així fomentar les cantonades de pedra.
 • Facilitar l’accés i aparcament de residents en diferents zones per a afavorir el dia a dia de veïns i veïnes i millorar l’accessibilitat i mobilitat.
 • Estudiarem bonificacions a les cases i mantindrem els dels permisos d’obra, tot eliminat al mateix temps les taxes d’ocupació de via pública a aquelles persones que decidisquen rehabilitar una casa al Barri.
 • Facilitar a les Comunitats de Regants Locals, l’accés a ajudes públiques per a la millora i modernització dels regadius locals (millora de sèquies, neteja de marges, consolidació de ribes).
 • Revisar la zona de dispars de Focs d’artificis per tal de no malmetre béns com el Castell o les zones naturals que l’envolten.

 

PATRIMONI NATURAL

 • Col·locació de contenidors de compostatge.
 • Intentar recuperar les zones de la rambla i els molins perquè no estiguen degradades i dotar eixos espais del valor històric i natural que es mereixen.
 • Promocionar les rutes cicloturistes i botàniques.
 • Fomentar la prevenció i la neteja de les nostres serres per evitar incendis.
 • Fomentar els nostres espais agrícoles perquè no estiguen abandonats i servisquen com a generador de riquesa social, medioambiental i cultural. Una intenció de formar part de l’entorn i generar una activitat social vinculada al camp i, finalment, que la promoció del producte es realitze mitjançant la nostra cultura. On el productor rep un salari just.
 • Lluitar contra l’especulació forestal que a hores d’ara fa un gran negoci arrassant els nostres boscos per a obtindre biomassa.
 • Fomentar la previenció d’incendis forestals mitjançant el pastoreig controlat en tallafocs i zones que ho requerisquen. Així, millorarem la qualitat i l’estat fitosanitari de les masses forestals.
 • Fer polítiques sostenibles a favor de les energies renovables però fermes contra l’especulació que suposen les macroinstal·lacions fotovoltaiques.
 • Gestió eficient i autosostenible de la massa forestal.

 

Urbanisme sostenible i una nova ordenació del territori

Als biaruts i biarudes els agradaria viure en un poble on l’Ajuntament no posara tantes traves administratives a l’hora de viure al Centre Històric. És el veïnat qui, gràcies a les seues actuacions, fa que Biar siga un poble model. En canvi, l’Ajuntament encara no ha entés ni té clar quines són les directrius que hauria de seguir el poble per mantenir-lo

 • Necessitem una revisió del PGOU amb el consens de tots i totes perquè facilite les actuacions dels veïns i veïnes que vulguen viure al Centre Històric.
 • Revisar el model de Centre Històric instituït per l’Ajuntament i retornar als barris de Biar l’estètica que els pertoca tot respectant la forma i els colors de l’època.
 • Exectuar millores de l’accessibilitat dels nostres carrers, voreres i edificis municipals.
 • Creació d’espais per a animals domèstics
 • Creació d’espais per a multiesport destinat a les persones més grans.
 • Creació d’Horts Urbans.
 • Creació d’un Recinte firal amb millors condicions.
 • Fer un ús adequat del polígon.
 • Fer un Pla de renovació energètica de les infraestructures municipals.

 

 

 

La cultura: generació de riquesa

Compromís Biar té clar que la cultura és una font de riquesa. A Biar anem sobrats, però l’Ajuntament creu que només es tracta d’un passatemps i un maldecap. Estem convençuts que invertir en cultura és invertir en el futur del poble. Aprofitem ser Seu Universitària, aprofitem el teixit associatiu, els artistes locals, la sala de lectura, la casa de cultura i oferim a Biar formació, cultura, educació i diversió. Un poble culte és un poble amb futur.

 • Activar la Seu Universitària de Biar com a motor cultural i acadèmic del poble.
 • Dotar al poble d’una Agenda cultural seriosa valorant i escoltant l’associacionisme local però sense aprofitar-se’n descaradament.
 • Valorar, ajudar i promocionar com toca els artistes locals que des del seu àmbit de creació promouen i porten el nom de Biar per tot arreu.
 • Activar l’ús de la sala de lectura com un espai dinàmic i d’econtre cultural.
 • Fomentar i recolzar les escoles de música que ja existeixen.
 • Fixar espais públics i donar facilitats per a la realització de les activitats educatives de les escoles.
 • Gestionar un espai cultural on els grups locals i les associacions puguen assajar i compartir experiències.
 • Fer una Casa de Cultura i un auditori còmode i apte per a qualsevol tipus d’activitat cultural. Volem un espai viu que servisca per a gestionar la cultura del poble.
 • Engegar l’Oficina de Promoció Lingüística que a més de la nostra llengua atenga peticions amb altres llengües. Dirigida sobretot al sector industrial, comerç i turístic (traducció de cartes, menús, cartells informatius, recuperació de noms, etc.) amb cursos de formació d’idiomes inclòs el valencià, per als treballadors.
 • Perseverar per la creació d’una Comissió de Festes de Moros i Cristians que resolga els problemes comuns de tots els festers.
 • Revitalitzar les festes dels barris com sant Cristòfor, sant Roc, santa Llúcia, sant Ramon, els Sants de la Pedra ambb ajudes al veïnat.
 • Creació d’un espai jove i impulsar la creació d’un Consell de Joventut.
 • Crear un circuït musical a Biar on els artistes de les nostres comarques es relacionen entre ells i enriquisquen el poble.

 

 

 

L’esport a Biar

Compromís Biar té clar com s’ha de gestionar l’esport a Biar: municipalitzant-lo. No és possible que els clubs d’esport de Biar només reben l’ajuda del seu Ajuntament a l’hora de fer-se la foto. Es necessita una coordinació estable entre tots els clubs, una regidoria que funcione veritablement i un recolzament de totes les entitats del poble.

 • Crear un Consell Municipal d’esports.
 • Gestió municipal de la piscina i bonificacions reals per a la gent del poble.
 • Ús democràtic i popular de les pistes de pàdel que ha pagat tot el món però només tenen l’exclusiva uns quants.
 • Facilitar l’accés a les instal·lacions esportives a la gent de Biar.
 • Municipalitzar els clubs biaruts perquè són ells els qui ens representen.
 • Ajudar a les entitats locals a preservar els camins forestals per a la pràctica de senderime i esports de muntanya.
 • Promoure les escoles esportives per assegurar la pràctica de l’esport entre els més menuts.
 • Omplir de continguts esportius les agendes culturals del poble amb la presència de personalitats i esportistes de renom.
 • Instaurar campionats locals de diferents esports per a promoure l’esport en totes les edats.
 • Rehabilitar la pista de frontó.
 • Promocionar esports tradicionals com ara la Pilota Valenciana, entre altres.
 • Instaurar noves infraestructures per a facilitar la pràctica esportiva lliure com ara: rocòdrom o pistes d’skate o Parkour.
 • Habilitar espais on els menuts del poble puguen jugar a la pilota sense por a una multa.
 • Renovar i crear parcs infantils on els xiquets puguen jugar sense asfalt.
 • Fer un circuit tràining dins del complex poliesportiu municipal.
 • Curs formatiu per a tots els tècnics i usuaris d’esport base i jocs esportius que es realitzen a la localitat.
 • Suport institucional i decidit als esportistes federats i clubs i associacions esportives del nostre poble.
 • Assessorament tècnic i administratiu.
 • Ajudes per al desplaçament dels equips a campionats.

 

 

 

El Comerç local

Compromís Biar sap que no cal eixir de Biar per trobar tot el que es necessita. Sap que els comerciants de Biar són els que millor coneixen la seua gent i els que poden oferir el millor producte amb les millors condicions. Però els comerciants no poden anar sols, necessiten ajuda institucional i no només una fireta anual per a omplir el paper que no comporta beneficis.

 • Campanyes de sensibilització sobre el comerç local.
 • Incentius per al consum local.
 • Suport institucional als comerciants en qüestions d’assessorament i viabilitat.
 • Eliminació de traves burocràtiques per a crear comerços a Biar.
 • Potenciar les associacions locals de comerç.

comer1