Tot seguit vos adjuntem les propostes que el grup municipal de Compromís ha presentat en la sessió plenària del 30 de setembre:

Les propostes referides a la condemna de la violència masclista i a l’acollida dels refugiats van ser presentades pel nostre regidor però signades i consensuades pels grups municipals dels socialistes i d’Esquerra Unida. Ens alegrem molt que totes dues foren aprovades per unanimitat amb els vots a favor del Partit Popular. Som conscients que Biar és un poble solidari amb qui ho necessita i sensible amb la lacra social que suposa la violència masclista.

 

Així mateix, Compromís va presentar la proposta perquè la sala de lectura de la Biblioteca porte el nom del recentment desaparegut bibliotecari Ricardo Martínez Guillén. La proposta va tirar avant amb els vots a favor del grup socialista i d’Esquerra Unida i de l’abstenció del Partit Popular. Entenem els motius de l’abstenció i per això mirarem d’enaltir la faena de tota aquella gent que, anònimament o pública, treballa per la cultura i la gent de Biar.

Les mocions que va presentar el Partit Popular les vam votar en contra. Pel que fa a la moció on es plantejava donar suport al transvasament Tajo/Segura vam explicar la negativa del grup Compromís a acceptar com a mesura a la sequera els transvasaments de rius per l’impacte mediambiental que general i la poca efectivitat dels seus resultats. En el mateix sentit, ens oposem clarament a l’extracció aqüífera que pateix Biar des de fa massa anys per a abastir altres territoris en què caldria replantejar les polítiques de l’aigua. Per contra, proposem un canvi radical de la gestió de l’aigua i dels models productius perquè l’aigua no siga una arma política entre territoris, sinó un bé escàs que cal gestionar amb la màxima seriositat i rigor. En qualsevol cas, entenem que la moció no afecta en absolut als camps de secà biaruts i que, per tant, és un tema que pertoca tractar allà on afecte directament.

La moció del mateix Partit Popular referida a la proposta de la Conselleria d’Educació sobre el pla Xarxa Llibres la vam votar en contra perquè, tret de les consideracions partidistes que cadascú pot arribar a formular, les converses i les gestions amb totes les administracions ja s’han iniciat. Compromís vol agrair el suport del Partit Popular a esta iniciativa i entén els possibles malentesos que ha generat la seua aplicació. Però de cap de les maneres acceptem les mocions que situen este pla com a una mesura populista i sense trellat. Celebrem també que demanen diàleg a les institucions, però ens sorprén esta demanda quan el partit que ha estat manant durant vint anys ha menyspreat constantment la comunitat educativa i el diàleg am ella. Compromís ha defensat des de sempre l’educació pública com a garant de la cohesió social i per això està decidit a fer tot el possible per millorar l’estat de l’ensenyament al País Valencià després de la desfeta i el desmantellament que han suposat els governs populars anteriors. Com que no sabem entendre els serveis púbics si no són universals, tampoc volem mirar rendes altes i baixes: el model educatiu ha de ser públic i gratuït de la mateixa manera que ho hauria de ser la sanitat i tota la resta de serveis socials.

Finalment, volem explicar per què vam votar en contra de la moció de Partit Popular sobre la modificació de l’ordenança fiscal de l’IBI. El Partit Popular sap perfectament que este assumpte sempre es tracta el mes d’octubre perquè és quan l’equip de govern presenta els pressupostos anuals. Ja es va informar a la portaveu del Partit Popular que esta mesura es tenia en compte i que seria tractada durant el mes següent, però així i tot va voler presentar la moció. Vam votar en contra de la moció amb la consideració que les propostes que plantejaven es tindrien en compte a l’hora de treballar estos assumptes i que sempre podien tornar a presentar la moció el mes següent, que és quan es podria debatre el tema. En eixe sentit, segur que els seus suggeriments i la seua experiència ajudaran a trobar solucions per a elaborar els millors pressuposts possibles.